top of page

Aqua Soft: Expert in ontijzeringsinstallaties in België

Wij leveren service aan particulieren - commerciële instellingen en bedrijven!

Douchekop met kalkaanslag

Water ontijzeren?

Water neemt eenvoudig stoffen op. Een van de meest voorkomende stoffen in water is ijzer. Bij ondiepe grondwaterwinning of putboringen heeft het water een hoog ijzergehalte. Over het algemeen dient het ijzergehalte lager te zijn dan 0,2 mg per liter. Wanneer het gehalte hoger is, kan via ontijzering de hoeveelheid ijzer verlaagd worden.

Ontijzering van water is zeer belangrijk voor tal van industrieën die
werken met eigen waterbronnen, denk maar aan land- en tuinbouw, chemische industrie, veehouderij en de voedingsindustrie.

Het belang van ontijzeren

Een hoog ijzergehalte in water brengt verschillende problemen met zich mee. Wanneer ijzer in contact komt met zuurstof gaat het oxideren en dit proces veroorzaakt bruine afzetting op allerlei oppervlaktes (steen, kunststof, textiel en geëmailleerde materialen). De bruine afzetting kan buizen, leidingen en kranen aantasten en verstoppingen veroorzaken. Bovendien laat het de groei van bacteriën toe.

De schade aan buizen, leidingen, sproeiers, afsluiters, kleppen en kranen brengen al snel onderhoudskosten met zich mee. Daarnaast kan ijzer het rendement van een warmtewisselaar verminderen en heeft het een sterke invloed op de levensduur van een installatie.
 

De aanwezigheid van ijzer in water kan geurhinder voor mens en dier veroorzaken. Vanaf bepaalde concentraties is er zelfs gevaar voor toxiciteit. Al deze problemen kunnen eenvoudig voorkomen worden door een professionele ontijzeraar.

Ontijzeringsinstallatie

Ontijzering van water kan op verschillende manieren. Het is daarom aangeraden om vooraf een analyse van de waterbron uit te voeren. Op deze manier kan er een geschikte ontijzeringsinstallatie gekozen worden. Bij ons kunt u kiezen uit de BIRM AIR Filter en de Crystal Right Evolve Clack.

BIRM AIR Filter

De BIRM AIR Filter garandeert een optimale werking van de filter, dankzij de ingebouwde luchtruimte. Door de ingebouwde luchtruimte is een afzonderlijke oxidatietank niet nodig. 

Economische en compacte filter

Uitgerust met Evolve Plus en Clack kleppen

Gedetailleerde gegevens

Tank met glasvezel

Evolve Clack Crystal Right

De Evolve Crystal Right combineert een gepatenteerd zelf-chlorinetechnologie met gevorderde elektronica om te presteren zoals vier eenheden in één: verzachten, ijzeren mangaanverwijdering en verhogen van lage PH-gehalten. Dit systeem behandelt ook andere zaken zoals bacteriën.

Bescherming tegen overcapaciteit

Een toestel, zonder chemicaliën of andere apparatuur

Makkelijk leesbaar LCD-scherm

Lithium batterij check-up

Filter 4 in 1

Universele compacte totaaloplossing voor de verwijdering van: hardheid, ijzer, mangaan, ammonium

Homogene mengeling van ionenuitwisselingsharsen en    adsorptiematerialen.

Eenvoudige werking door middel van regeneratie met zout

Efficiënte werking tot 99% verwijdering, onafhankelijk van externe parameters zoals pH

Gebruiksvriendelijke 24-volt besturing.

Multi-wrap glasvezelversterkte harstank & Multi-cyclus ventiel met gepatenteerde gecoate piston.

Gebruiksvriendelijke 24-volt besturing.

U kunt bij elk type ontijzeringssysteem een brochure downloaden, waar u alle technische informatie kunt terugvinden. Voor meer informatie kunt u ons ook contacteren.

bottom of page